Over Eric Verbiest


Eric Verbiest werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van schoolontwikkeling.
Tot 2010 was hij Lector bij Fontys Hogescholen voor schoolontwikkeling en schoolmanagement.
Van 2001 tot 2014 was hij Gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen voor onderwijsinnovatie.
Van 1994 tot 2001 was hij projectleider van Magistrum: opleidingen voor schoolleiders primair onderwijs.

Hij heeft uitgebreide theoretische kennis van en (internationale) praktische ervaring in schoolorganisatieontwikkeling, in het ontwikkelen en implementeren van programma’s voor de professionalisering van schoolleiders en in praktijkgericht onderzoek. De ervaring omvat onder meer het ontwikkelen en toepassen van strategieën voor schoolvernieuwing en professionalisering van leidinggevenden in het onderwijs.


© 2011-2014. Site created by orange+lime marketing