Samen Wijs


Het motto van Samen Wijs is: Scholen ontwikkelen door mensen.

Samen Wijs helpt onderwijsorganisaties bij de professionalisering van hun organisaties.

Door middel van het ontwikkelen en implementeren van programma's voor schoolontwikkeling, voor de professionalisering van schoolleiders en door praktijkgericht onderzoek draagt Samen Wijs bij aan de verbetering van de schoolorganisatie en aan de professionaliteit van leidinggevenden in het onderwijs.

Enkele concrete activiteiten, uitgevoerd in de afgelopen jaren:
 • Deelvoorzitter Jury Excellente Scholen – primair onderwijs.
 • Voorzitter van het panel voor de beoordeling van schoolleidersopleidingen t.b.v. de (her-)registratie in het schoolleidersregister primair onderwijs.
 • Lid denktank Opleiden in de School – primair onderwijs.
 • Lid commissie voor de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het samenwerkingsverband. netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten, Vlaanderen (2012-2014; 2018-2019).
 • Onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid naar competenties en professionalisering van leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs.
 • Verzorgen professionaliseringstraject voor pedagogische begeleiders in Vlaanderen.
 • Verzorging scholingsbijeenkomsten voor (aanstaande) schoolleiders over opbrengstgericht leren en over professionele leergesprekken.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een scholingstraject voor leidinggevenden van het lager onderwijs en van de lerarenopleiding in Suriname.
 • Wetenschappelijke begeleiding van een studiereis van schoolleiders naar Boston (USA).
 • Wetenschappelijke begeleiding van een studiereis van schoolleiders naar Singapore.
 • Verzorging van diverse gastcolleges, onder meer in Masteropleidingen op het gebied van schoolontwikkeling, professionele leergemeenschappen, onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie.
 • Lid/voorzitter accreditatiepanels NVAO voor Master- (NL) en Bachelor-na-Bacheloropleidingen (VL).
 • Lid/voorzitter visitatiepanels voor de beoordeling van de kwaliteit van onderzoek op HBO-instellingen.
 • Kernauteur van het tijdschrift Basisschoolmanagement.
 • Lid examencommissie van een Masteropleiding Onderwijsmanagement.
 • Lid panel externe kwaliteitszorg van een pabo.
 • Begeleiding p.o.-scholen in hun ontwikkeling tot professionele leergemeenschap.
 • Deelname aan het Europees project European Policy Network on School Leadership.
 • Lid Raad van Toezicht van een schoolbestuur p.o.
 • Uitvoering onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van tussenvoorzieningen in het speciaal onderwijs.
 • Advisering onderzoek naar professionele leergemeenschappen en collectief leren.
 • Wetenschappelijke begeleiding van een studiereis van schoolteams naar Krakau (Polen)
 • Voorzitter/lid van panels voor de beoordeling van assessments voor schoolleiders t.b.v. de (her-)registratie in het schoolleidersregister primair onderwijs.

Daarnaast zijn diverse boeken en artikelen over onder meer professionele leergemeenschappen, onderwijsinnovatie en onderwijskundig leiderschap gepubliceerd.


© 2011-2014. Site created by orange+lime marketing