Over Eric Verbiest


Eric Verbiest werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van schoolontwikkeling.
Tot 2010 was hij Lector bij Fontys Hogescholen voor schoolontwikkeling en schoolmanagement.
Van 1998 tot 2014 was hij Gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen voor onderwijsinnovatie.
Van 1994 tot 2001 was hij projectleider van Magistrum: opleidingen voor schoolleiders primair onderwijs.

Hij heeft uitgebreide theoretische kennis van en (internationale) praktische ervaring in schoolorganisatieontwikkeling, in het ontwikkelen en implementeren van programma’s voor de professionalisering van schoolleiders en in praktijkgericht onderzoek. De ervaring omvat onder meer het ontwikkelen en toepassen van strategieën voor schoolvernieuwing en professionalisering van leidinggevenden in het onderwijs.
Eric Verbiest publiceerde in 2020 tevens een boek over zijn illustere naamgenoot pater Ferdinand Verbiest, S.J. (1623-1688):  God of de keizer. Pater Ferdinand Verbiest in China. Antwerpen / 's Hertogenbosch: Gompel & Svacina.
Over dit boek:

"
De auteur sluit af met een verantwoording en dankwoord, waarin hij schrijft: “…Wat aanvankelijk niet meer was dan nieuwsgierigheid naar mijn beroemde naamgenoot, groeide uit tot een omvangrijke poging het leven en werk van pater Ferdinand Verbiest beter te begrijpen…”(p.289). Wat mij betreft is Eric Verbiest met grootste onderscheiding en felicitaties van de recensent, geslaagd in deze poging." ( Hugo Vanheeswijck, Tijdschrift Emmaüs, februari 2021)


Nieuw verschenen: DE BEELDENBREKER.

Gebaseerd op historische documenten en kronieken vertelt dit boek hoe een eenvoudige, weifelende wever in de 16e eeuw in de Spaanse Nederlanden uitgroeit tot een gewelddadige leider van de bosgeuzen tijdens de beeldenstorm. Eindigt hij, zoals zovelen, op de brandstapel? Of wordt hij toch nog op het laatste moment gered door zijn kameraden?

 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kan ook besteld worden via de link in de afbeelding.


© 2011-2014. Site created by orange+lime marketing